Tänavakivide paigaldus, platside ja teede rajamine

  • Pinnase koorimine
  • Kruusa, liiva ja killustiku tagasitäited
  • Tänavakivide paigaldamine
  • Tänavakivide-betoonpindade hooldus ja pesu
  • Kivisillutise rajamine

Kiviplatside- ja teede rajamise nõuanded

Ettevalmistus

Olgu tegu kas betoon- või looduskivist (paekivi, munakivi) platsi või teega, on kvaliteetse ja kauakestva rajatise võtmeks korralikult tehtud aluspind.

Enne tööga pihta hakkamist tasub läbi mõelda, mis otstarve sellel teel või platsil on. Kas sillutis on mõeldud teerajana kasutamiseks või pargitakse seal autosid? Võib-olla peab plats kandma ka suurema massiga sõidukit, veoautot või rasketehnikat? Läbi mõeldu ja korralikult planeerituna hoiatet kokku aega ja raha ning ennetate pinnase vajumist.

Platsi märkimine ja pinnase koorimine

Rajatava tee või platsi piirid tuleb korrektselt maha märkida ja külmaga kerkivad kihid eemaldada. Niimoodi ei ole ohtu, et pinnas pärast kivi mahapanemist mängima hakkab.

Aluspinnas, kõrgused, kalded, äärekivid

Väljakaevatav pinnas asendatakse paekivikillustiku või muu täitematerjaliga minimaalselt 25 cm paksuselt. Edasi märgitakse tulevase teepinna nullkõrgused ja alusele antakse vajalikud kalded vihmavee äravooluks. Vastasel juhul võib tasasele või lohkus pinnasele kogunev vesi kogu töö hiljem ära rikkuda. Seejärel alus nivelleeritakse ja tihendatakse.

Äärekivide kõrgused märgitakse kogu alale ja äärekivi paigaldatakse poolkuivbetoonile.

Liivakihi paigaldamine ja kivi ladumine

Pärast killustikualuse tihendamist tuleks pinnale asetada geotekstiili, millega väldid liiva killustiku vahele vajumist, mis võib omakorda põhjustada kivide vajumist. Seejärel tuleb kogu ala ühtlaselt liivaga katta ja tihendada. Liivakihile paigaldatakse sillutiskivi. Sillutiskivide vahele pühitakse sõelutud kuivliiv, mis takistab edaspidi kivide liikumist. Valmis plats tihendatakse plaatvibraatoriga. Kivid tihendatakse paika ja vuugiliiv, mis eelnevalt sai kivide vahele ja peale pühitud tiheneb tänu vibratsioonile.